i 关键字:中国象棋排局,象棋布局,象棋残局,栏目包含中国象棋排局,象棋布局,象棋残局等内容
 
返回首页-中国象棋棋谱网

33横车攻中炮局〈三〉 -饶单双马局秘诀 -饶双马局

2004-10-05 13:14:12  饶单双马局秘诀
   简介:33横车攻中炮局〈三〉 -饶单双马局秘诀 -饶双马局  [中国象棋棋谱网]
   来源:饶单双马局秘诀   
   红方:   黑方:
   开局:
   着数:0   结果:红胜