i 关键字:象棋棋谱下载,象棋棋谱,象棋大师棋谱,栏目包含象棋棋谱下载,象棋棋谱,象棋大师棋谱等内容
 
返回首页-中国象棋棋谱网

邮电 潘振波 胜 广东 文静 -1998年迈特兴华杯全国象棋大师冠军赛 -第03轮 -A30 飞相对左过宫炮

1998-07-16 12:08:47  1998年迈特兴华杯全国象棋大师冠军赛
   简介:邮电 潘振波 胜 广东 文静 -1998年迈特兴华杯全国象棋大师冠军赛 -第03轮 -A30 飞相对左过宫炮  [中国象棋棋谱网]
   大赛:1998年迈特兴华杯全国象棋大师冠军赛   组别:
   红方:邮电 潘振波   黑方:广东 文静
   开局:A30 飞相对左过宫炮
   着数:33   结果:红胜

    主题相关