i 关键字:象棋棋谱下载,象棋棋谱,象棋大师棋谱,栏目包含象棋棋谱下载,象棋棋谱,象棋大师棋谱等内容
 
返回首页-中国象棋棋谱网

黑龙江 孙志伟 负 新疆 薛文强 -1998年迈特兴华杯全国象棋大师冠军赛 -第03轮 -A31 飞相进右马对左过宫炮

1998-07-16 12:08:28  1998年迈特兴华杯全国象棋大师冠军赛
   简介:黑龙江 孙志伟 负 新疆 薛文强 -1998年迈特兴华杯全国象棋大师冠军赛 -第03轮 -A31 飞相进右马对左过宫炮  [中国象棋棋谱网]
   大赛:1998年迈特兴华杯全国象棋大师冠军赛   组别:
   红方:黑龙江 孙志伟   黑方:新疆 薛文强
   开局:A31 飞相进右马对左过宫炮
   着数:122   结果:黑胜