i 关键字:象棋棋谱下载,象棋棋谱,象棋大师棋谱,栏目包含象棋棋谱下载,象棋棋谱,象棋大师棋谱等内容
 
返回首页-中国象棋棋谱网

大连 卜凤波 胜 石化 龚晓民 -1998年迈特兴华杯全国象棋大师冠军赛 -第05轮 -E01 仙人指路对飞象

1998-07-17 12:07:29  1998年迈特兴华杯全国象棋大师冠军赛
   简介:大连 卜凤波 胜 石化 龚晓民 -1998年迈特兴华杯全国象棋大师冠军赛 -第05轮 -E01 仙人指路对飞象  [中国象棋棋谱网]
   大赛:1998年迈特兴华杯全国象棋大师冠军赛   组别:
   红方:大连 卜凤波   黑方:石化 龚晓民
   开局:E01 仙人指路对飞象
   着数:55   结果:红胜

    主题相关